Varför ställa ut?

Enda mötesplatsen i Norden med besökarfokus på produktutvecklande bolag, särskilt inom områdena fordon, elektronik och annan mekanisk tillverkning.

Direktkontakt med rätt beslutsfattare hos OEM-företag men även från andra led i värdekedjan, exempelvis underleverantörer.

Överraskande affärer med oväntade kontakter, tack vare att mässan besöks av flera olika branscher.

Teknisk målgrupp med högt transaktionsvärde

av mässans besökare påverkar eller
beslutar om inköp.

av utställarna kommer eller har sålt produkter som ett resultat av att
de ställt ut på mässan.

av besökarna tycker att mässan är viktig eller den viktigaste mässan på året.

Röster från mässan 2019

Vem besöker mässan?

Ni träffar personer som beslutar om inköp kring produktutveckling:

 • Ingenjör
 • Konstruktör
 • Konsult
 • Teknisk chef
 • VD/Ägare
 • IT-chef/programmering
 • produktutvecklare
 • utvecklingschef
 • fabriks/produktionschef
 • inköp/upphandlingschef
 • projektledare eller designer

Från branscher inom verkstadsindustrin:

 • Elektronik-branschen
 • Fordonsindustrin
 • Mekanisk industri
 • IT/telekom
 • Plastindustrin
 • Test & mät
 • Energi
 • Flyg & rymd

Nå dina drömkunder och gör framtidens produkter lättare, starkare och smartare!

Ert företag vänder sig till produktutvecklande bolag inom verkstadsindustrin, särskilt inom områdena fordon, elektronik och mekanik. Ni säljer produkter eller tjänster som kan hjälpa till att utveckla en ny produkt eller förbättra en redan existerande, genom exempelvis:

 • Forskning & utveckling
 • Design & koncept
 • Materialinnovation
 • Prototypframtagning
 • Komponenter
 • Elektronik & uppkoppling
 • Teknisk provning & analys
 • Bearbetning & verktyg
 • Industriell automation
 • Teknisk dokumentation

Ett smart Easyfairs-event:

 • Färdig monter
 • Bara 2 dagar
 • Omvänt kundbesök,
 • prospekts kommer till dig
 • Få leads digitalt, även före mässan
 • Omfattande marknadsföringspaket
 • Flera sätt att samla leads på plats

Vilka montrar är kvar?

För en uppdaterad hallkarta kontaktar du Advanced Engineerings Sales Executives.

Lena Jexby
+46 31 89 41 18

Stefan Persson
+46 31 381 62 12

Vad ingår i montern?

 • Matta
 • Ett bord och två stolar
 • En spotlight per 4 kvadratmeter
 • Svarta väggar
 • Ett eluttag 230V
 • Skylt med företagsnamn
 • Städning

Förväntade resultat:

 • Marknadsandelar. Låt inte någon annan ta dem!
 • Branding. Här får du maximal digital räckvidd före, under och efter ditt deltagande.
 • Nya leads. Fyll upp prospektdatabasen!
 • Ytterligare försäljning. Stärk relationerna med nuvarande kunder.
 • Mätbar ROI. Det är enkelt att täckostnaderna för deltagande.
 • Nya samarbeten. Möt samarbetspartners, återförsäljare, konkurrenter och kollegor.
 • Personliga möten. Ingenting är lika bra som att prata med en verklig människa när det gäller affärer

Vad säger tidigare utställare?

5/5