Varför ställa ut?

Här når ni de viktigaste produktutvecklarna, framför allt inom fordon, elektronik och annan mekanisk tillverkning – branscher som är tunga i Västra Götaland.

Hög andel OEMs (Original Equipment Manufacturers) och VARs (Value Added Resellers) besöker mässan men även från andra led längre ner i värdekedjan.

Mässan spänner över flera branscher vilket skapar möjligheter för dig att expandera genom att visa dina produkter för en bredare publik.

Vilka är ni som ställer ut?

Alla företag som vänder sig till produktutvecklare inom verkstadsindustrin, framförallt inom fordon, elektronik eller annan mekanisk tillverkning. Ditt företag kan hjälpa till i alla skeden av produktutvecklingscykeln:

 • Forskning & utveckling
 • Design & koncept
 • Materialinnovation
 • Prototypframtagning
 • Komponenter
 • Elektronik & uppkoppling
 • Teknisk provning & analys
 • Bearbetning & verktyg
 • Industriell automation
 • Teknisk dokumentation

Vilka montrar är kvar?

För en uppdaterad hallkarta kontaktar du Advanced Engineerings Sales Executives.

Lena Jexby
+46 31 89 41 18

Stefan Persson
+46 31 381 62 12

Vad ingår i montern?

 • Matta
 • Ett bord och två stolar
 • En spotlight per 4 kvadratmeter
 • Svarta väggar
 • Ett eluttag 230V
 • Skylt med företagsnamn
 • Städning

Förväntade resultat:

 • Marknadsandelar. Låt inte någon annan ta dem!
 • Branding. Här får du maximal digital räckvidd före, under och efter ditt deltagande.
 • Nya leads. Fyll upp prospektdatabasen!
 • Ytterligare försäljning. Stärk relationerna med nuvarande kunder.
 • Mätbar ROI. Det är enkelt att täckostnaderna för deltagande.
 • Nya samarbeten. Möt samarbetspartners, återförsäljare, konkurrenter och kollegor.
 • Personliga möten. Ingenting är lika bra som att prata med en verklig människa när det gäller affärer

Vem besöker mässan?

Våra besökare är problemlösare som letar efter rätt verktyg för att utveckla eller förbättra produkter. De kan ha följande position (eller en version av den): Ingenjör, konstruktör, konsult, teknisk chef, VD/Ägare, IT-chef/programmering, produktutvecklare, utvecklingschef, fabriks/produktionschef, inköp/upphandlingschef, projektledare eller designer. 

Branscherna som de flesta besökare kommer från är följande: Elektronikbranschen, fordonsindustrin, mekanisk industri, IT/telekom, plastindustrin, test & mät, energi eller flyg & rymd.

Ett smart Easyfairs-event:

 • Färdig monter
 • Bara 2 dagar
 • Omvänt kundbesök,
 • prospekts kommer till dig
 • Få leads digitalt, även före mässan
 • Omfattande marknadsföringspaket
 • Flera sätt att samla leads på plats

Vad säger tidigare utställare?

5/5