Kollaborativa robotar

Doosan:
Med ett viktspann från 6 kg upp till 15 kg och marknadens längsta räckvidd på 1,7 meter, erbjuder Doosan robotics världens mest omfattande robotportfölj. Tack vare mycket känsliga vridmomentsensorer kan dessa robotar interagera med mänskliga operatörer utan skydd.

Scroll to Top