Systemperspektiv på energi och miljö

CIT Industriell Energi är ett kunskapsföretag inriktat på effektiv och hållbar energianvändning inom industrin.

Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder levererar bolaget kvalificerade konsulttjänster i form av utredningar, kartläggningar, beslutsunderlag och processledning.
Kunderna återfinns både inom industrin och hos myndigheter. Bolagets medarbetare är även delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer – också internationellt.

Seminarie 27 mars kl 9.45 (scen 3): Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken!

CIT Energy Management och CIT Industriell Energi (dotterbolag till Chalmers Industriteknik) har mångårig praktisk erfarenhet och bred kompetens om energieffektivisering i såväl byggnader som industri. Vi kombinerar detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv.

Scroll to Top