Seminarie 27 mars: Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik

16.15 – 17.00 | Scen 1: Big Science Sweden – Affärsmöjligheter och avancerad teknik för internationella storskaliga forskningsanläggningar.

Svensk teknik och ingenjörskompetens behövs för att bygga och utveckla stora europeiska forskningsanläggningar där Sverige är medlemmar.

Bernd Ketzler & Staffan Sjödin från Chalmers Industriteknik tar dig igenom denna föreläsning som skapar affärer för svensk industri.

Scroll to Top