Constructivate: Så sluter vi loopen för emballageplast från byggprodukter

Visst går det att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter!

PolyPlank har i dagarna tillverkat en kompositprofil till bullerplank baserad på bland annat återvunnen plastfilm i polyeten. Ragn-Sells har samlat in denna LDPE-plastfilm från olika byggprojekt som NCC har runt om i Göteborg.

Forskningsprojektet Constructivate, lett av Max Björkman på Chalmers Industriteknik, syftar till att öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall. Ett avfall som har identifierats som extra utmanande är plast ─ och trots att byggindustrin är en av de sektorer som använder mest plast ─ är det just där som materialåtervinningen är som allra lägst.

Läs hela pressmeddelandet här:

Scroll to Top