Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar.

BiSS hjälper företag, institut och universitet att delta i samarbeten och göra affärer med dessa forskningsanläggningar. Målet är bra affärer, innovationsdrivande samarbeten och starka forskningsanläggningar samt en return-on-investment på Sveriges investeringar. I andra Europeiska länder ger verksamheter liknande BiSS god avkastning på detta sätt.

Chalmers Industriteknik leder (på uppdrag av Chalmers) BiSS verksamhet i Västsverige och ger företag stöd i kompetensutveckling, teknisk utveckling samt facilitera en större samverkan mellan industri och akademi. Det ökar möjligheterna för svenska företag att vinna upphandlingar och att öka sin försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar.

BiSS är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Scroll to Top