Sales Renewal Coordinator

Ansvara för all form av renewal på maintenance, driver konverteringsaffärer, driver kampanjer tillsammans med marknadschef, säljer utbildning, säljer enklare tjänsteuppdrag, med mera.

Jobbar nära övriga säljteamet för att hitta nya affärsmöjligheter och synergier.

Scroll to Top