Projektledare inom materialteknik med särskild inriktning mot biobaserade material

Som projektledare inom biobaserade material kommer du att leda och arbeta med såväl stora nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt som mindre projekt och uppdrag med syfte att utveckla biobaserade material för tillämpningar som bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle. Arbetet innefattar projektledning, system- och processkartläggningar, problemanalyser, beräkningar, presentationer och rapportskrivande samt underhåll och utveckling av nya kundkontakter både inom industri och akademi.

Scroll to Top