Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup har mer än 20 års erfarenhet inom utveckling och applikation av polymera material speciellt från hygien- och medicinteknisk industri. Hon har arbetat mycket med biokompatibilitet och regulatoriska frågor i gränssnittet människa-material. Marie Louise är civilingenjör i kemiteknik och har en teknologie licentiat examen i polymerkemi båda från Chalmers tekniska högskola.

Scroll to Top