HMS Networks

Om oss

Industrial Internet of Things, IIoT, innebär att industriella enheter allt mer kopplas upp mot smarta internetbaserade mjukvarulösningar. Denna
trend av ökande uppkoppling ger stark skjuts åt HMS verksamhet då ”Connecting Devices™” är precis vad HMS gör, och har gjort i decennier.
Varför vill man då koppla upp industriella enheter? Drivkraften är att öka flexibilitet, effektivitet och produktivitet, något som alltid
genomsyrat industriell automation, men som också är tydliga trender inom fastighetsautomation, kraftgeneration, medicinteknik med mera.
Med IIoT kan data samlas in från den uppkopplade, industriella utrustningen och göras tillgänglig i IT-system där den kan analyseras och
presenteras. Maskinanvändare och beslutsfattare får en omedelbar insyn i de industriella processerna och kan på så sätt säkerställa att
fabrikssystemen fungerar, är rätt anpassade och att resurserna används optimalt. IIoT innebär också att underleverantörer kan över

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top