Applied Nano Surfaces Sweden AB

Om oss

Applied Nano Surfaces (ANS) erbjuder innovativa lösningar för friktions- och nötningsminskning.
Det unika med vår teknik är de stora förbättringarna och prestandan hos de behandlade komponenterna i kombination med en teknik som enkelt kan implementeras i befintliga produktionsprocesser.

Vi har tre kärnerbjudanden, Triboconditioning®, TriboNite® och Tricolit®.

Triboconditioning® är en mekano-kemisk ytbehandlingsmetod som används för att minska friktionsförluster och slitage på olika stål- och gjutjärnsytor.

TriboNite® är en avancerad industriell termisk bearbetnings- och beläggningsteknik som kombinerar fördelarna med nitrering med de överlägsna tribologiska egenskaperna hos fasta smörjmedelsbeläggningar, en unik kombination av mekanisk seghet och låg friktion.

Tricolit® är en spraybar lösning som värmehärdas till en hård beläggning, vilket resulterar i minskade friktionsförluster och slitage på olika ytor. Det är en mångsidig produkt som kan användas ensam eller i kombination med andra beläggningar för att optimera materialets egenskaper.
Vi har en licensbaserad affärsmodell, och våra kunder är komponenttillverkare som har implementerat vår teknik i sina tillverkningsprocesser. Genom att göra det kan de ge mervärde till sina kunder genom att leverera förbättrade egenskaper i form av minskad friktion och slitage, allt till ett konkurrenskraftigt pris.

Fördelar med vår teknik:

-Friktionsminskning
-Reducerat slitage
-Kostnads ​​välgörande
-Standardmaskiner kan användas (t.ex. malning, slipning, superbehandling, CNC-maskiner etc.)

Vi erbjuder också professionella tjänster för att stödja våra kunder i deras ansträngningar att förbättra sina produkter ur ett tribologiskt perspektiv. Vi har erfarenhet, kunskap och utrustning för att rekommendera bästa möjliga lösningar till våra kunder.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top