Besök Advanced Engineering

Vem är du?

Du finns på ett företag som arbetar med produktutveckling inom verkstadsindustrin, vanligtvis från fordon, elektronik eller mekanisk industri. Du löser problem, utvecklar och förbättrar för att göra produkter starkare, smartare och lättare.

Du kan exempelvis ha följande position (eller en variant av den):

 • Ingenjör
 • Konstruktör
 • Konsult
 • Teknisk chef
 • VD/Ägare
 • IT-chef/programmering
 • produktutvecklare
 • utvecklingschef
 • fabriks/produktionschef
 • inköp/upphandlingschef
 • projektledare eller designer

Inom branscherna:

 • Elektronik-branschen
 • Fordonsindustrin
 • Mekanisk industri
 • IT/telekom
 • Plastindustrin
 • Test & mät
 • Energi
 • Flyg & rymd

Exklusiv mötesplats för produktutveckling​

Enda mötesplatsen i Norden dedikerad specifikt för dig som vill utveckla en ny eller redan existerande produkt inom fordon, elektronik och annan mekanisk tillverkning.

Oväntade, lönsamma inköpsmöjligheter

Överraskas av nyheterna hos bolag du inte annars hade hittat, tack vare det breda tställarspektrumet. 

Prata med tekniskt
kunniga utställare

Träffa tekniskt kunnig personal som erbjuder djup kunskap inom hela produktutvecklingscykeln.

Testa de senaste produkterna och lösningarna

Ta del av de senaste innovationerna, bland annat via mässans uppskattade startup-område.

Utöka din kunskapsbank

Kompetensutveckla dig kostnadsfritt via seminarier om de hetaste trenderna inom verkstadsindustrin, exempelvis: MaaS, 5G, IIOT, cirkulära flöden, digital twinning mm.

Bredda ditt kontaktnätverk

Träffa yrkeskollegor genom aktiviteter och mingel som mässan erbjuder, oftast kostnadsfritt.

Maximal överblick på minimal tid

Det bästa marknaden har att erbjuda för high value manufacturing samlat på en plats!

Utöka din kunskapsbank

Kompetensutveckla dig kostnadsfritt via seminarier om de senaste trenderna inom verkstadsindustrin, exempelvis: 

Bredda ditt kontaktnätverk

Träffa yrkeskollegor genom aktiviteter och mingel som mässan erbjuder, oftast kostnadsfritt.

av besökarna tycker att mässan är viktig
eller den viktigaste mässan på året.

Det finns många industrimässor, varför besöka just Advanced Engineering?
• Erbjuder djup orientering för tillverkare i olika led från verkstadsindustrier som är tunga i regionen
• 100 % fokus på produktutveckling – innan fabriken men även utveckling av redan existerande produkter som kan finnas inom fabriken. Ingen annan mässa i Norden har precis detta fokus.
• Löper över flera branscher som genererar nytänk och tvärvetenskapliga möjligheter

71% av besökarna tycker att mässan är viktig
eller den viktigaste mässan på året

Håll dig uppdaterad

Vi bryr oss om att hålla din inkorg städad och kommer bara att skicka ut mail som innehåller vad vi tycker är användbart: när något har lagts till programmet, enklare sätt att komma åt mässan och specialerbjudanden.