Product demo: Innovative design exploration with Autodesk Generative Design

Lars Nyström, Technical Specialist, Autodesk

Vi kommer att berätta och visa hur generativ design fungerar.
Generativ design är en designutforskningsprocess. Formgivare eller ingenjörer matar in designmål i den generativa designprogramvaran, tillsammans med parametrar som prestanda, volymkrav, material, tillverkningsmetoder och kostnadsbegränsningar. Programvaran beräknar möjliga lösningar och genererar snabbt designalternativ att välja emellan. Programvaran testar och lär sig av varje beräkningsiteration vad som fungerar och vad som inte gör det. Generativ Design är en del av Fusion360 från Autodesk.

Scroll to Top