Automationsutmaningar med megatrenden hög mix/låga volymer

Johan Frisk, CEO/Founder Opiflex

De nya megatrenderna med hög mix och låga volymer hos både små, men nu även stora koncerner inklusive biltillverkare, ställer stora krav på nya typer av flexibla robotlösningar. Traditionella robotlösningar som normalt används för högvolymproduktion och ej är gjorda för att hantera många olika produkter och snabba omställningar. I en föränderlig värld vill nu företagen ha en framtidssäker lösning. Det driver den tredje robotrevolutionen ”Flexibla robotar”. Vilka är utmaningarna med hög mix/låga volymer och hur kan man lösa dessa utmaningar?

Scroll to Top