Designing user experiences in a tech-driven organisation

Daniel Leinerud, Senior Strategic Specialist UX at CEVT (China Euro Vehicle Technology AB)

Affärsvärdet för att driva sin produktutveckling utifrån användarcentrerad design är skyhögt. Vilka lösningar finns för att sammanföra teknik och design på ett sätt som gör att affärsvärdet ökar?

 

Scroll to Top