Starka team med både rätt kompetenser och rätt individer är A och O

Träffa Per Lundberg Regional Säljchef, ÅF Digital Solutions avdelning Embedded och medlem i Advanced Engineering Advisory Board

Berätta om vad ni märker av för tendenser inom produktutveckling inom verkstadsindustrin just nu? Vilka områden satsar bolag mest/minst på? Vart finns potential?
Det som många företag vänder sig till oss med nu är ofta uppkoppling och connectivity. I princip alla branscher vill utveckla kringtjänster kring sin basprodukt, och utöka användbarheten.

Vilka områden brukar företag söka sig till er för att få hjälp med? Varför tror du att det är så?
Egentligen alla ingenjörsområden. Eftersom ÅF arbetar inom en stor mängd kompetensgränssnitt och specialisttjänster är det svårt att säga vilket område som är hetase, men IT, embedded och mekanikkonstruktion är stora områden som det alltid finns mycket förfrågningar inom.

Vad är det viktigaste man som utvecklare bör tänka på i produktutvecklingscykeln, tycker ni?
Kundvärde och användbarhet! För att produkten skall vara uppskattad och välfungerande behövs alltid ett användarperspektiv följa med utvecklingen av produkten. UX/UI, User Centric development osv.

Ert bästa tips för kommunikation i tekniskt avancerade projekt? 
Sätt samman teamen av inte bara rätt kompetenser utan också rätt individer och personligheter. Tvinga fram kommunikation genom frekventa reviewer, standups etc.

Vad har inköpare inom industrin top of mind just nu?
Tyvärr skulle jag säga rädsla för lågkonjunktur, men jag tycker även partnerskap, renodling av verksamhet är tankar som florerar friskt.

Scroll to Top