Vet du tillräckligt mycket om ditt hinder finns det alltid en väg förbi

Malin Kjällström

Träffa Malin Kjällström, Affärsutvecklare, Connect Väst och medlem i Advanced Engineering Advisory Board

Varför är startups & nya idéer viktiga för industrin (framför allt verkstadsindustrin)?
Nya idéer och teknologier kommer göra att industrin kan hålla sig konkurrenskraftiga framåt, det gäller bara att vara öppen för uppdatering och förändring.

Vad brukar startupbolag uppleva som hinder för att komma framåt med sina idéer?
Det beror på vilket stadie de befinner sig i. Startups kommer alltid möta olika hinder, i tidig fas är kapitalbehovet ofta ett hinder. Att hitta rätt slags partners som vågar satsa kan också vara tidskrävande.

Hur kan man omvandla hinder till möjligheter?
Vet man tillräckligt mycket om sitt hinder kan man alltid hitta en väg förbi. Det gäller att vända och vrida, och ta reda på varför hindret är ett hinder.

Vad ser du för trender hos startups inom verkstadsindustrin just nu?
Nya råvaror och nya sätt att framställa dessa på. Fler och fler bolag satsar på tillverknings- och framtagningsmetoder som är mer miljövänliga t.ex. reducerat koldioxidutsläpp.

Du är ett riktigt nätverksproffs, vad är ditt bästa tips på att lyckas med att skapa ett tillförlitligt och användbart kontaktnätverk?
Du måste veta vad du själv ha att erbjuda. Man kommer långt med att vara trevlig, men man kommer ännu längre om man har något att erbjuda.

Vilka officiella nätverk får man inte missa att vara med i om man är ett startupföretag som vill lyckas i industrin?
Allt runt Lindholmen Science Park är grymt. Lindholmen Software Development Day och GAIA Conference är två bra event.

Scroll to Top