Buzzword: Elektrifiering

Buzzword: Elektrifiering

Elektrifiering är verkligen ett av industrins hetaste buzzwords just nu och på många bolags agendor, kanske framför allt inom fordonsindustrin. Enligt Johan Hellsing, Senior Technical Specialist Electric Propulsion Systems på CEVT, kan den för närvarande så starka elektrifieringstrenden anses bero på att intresset för klimatåtgärder sammanfaller med batteriernas tekniska och kommersiella landvinningar. Just nu arbetar fordonsindustrin framför allt med två tydliga trender som påverkar hela värdekedjan.

Den första trenden handlar om att kombinera det bästa av elmotorer och batterier med det bästa av förbränningsmotorer. Många känner till detta som hybriddrivlinor eller kort och gott ”hybrider”. Användaren av fordonet kör och tankar precis som vanligt, men man når en lägre bränsleförbrukning genom den här drivlinekombinationen – och förhoppningsvis också en förbättrad körupplevelse.

Den andra trenden handlar om att transportera fordonet helt och hållet med hjälp av elkraft. Det är ju egentligen inget nytt eftersom vi började elektrifiera tågtransporterna för ca 100 år sedan. Men för vägfordon krävs istället ett batteri för att lagra elektriciteten – ett batteri som laddas från elnätet när fordonet är parkerat. Att vägfordon börjar elektrifieras nu beror på att batteritekniken först nu blivit tillräckligt bra och tillräckligt billig för att på allvar kunna konkurrera med förbränningsmotorn.

Positiva effekter av elektrifiering:

  • transporten blir utsläppsfri.
  • själva fordonet i sig inte är beroende av fossila bränslen. Både denna och föregående aspekt är mycket viktiga, då många storstäder har enorma problem med dålig luft samt att vår påverkan på det globala klimatet tvingar oss att lämna de fossila bränslena kvar i marken.
  • den totala energiåtgången är lägre på grund av att den elektriska drivlinan är så mycket mer effektiv.
  • Många upplever också att elektriska drivlinor ger en förbättrad körupplevelse, men det får nog anses vara mer en positiv effekt snarare än en egen drivkraft.

Negativa effekter av elektrifiering:

  • behovet av metaller ökar och att det går åt mer energi vid själva produktionen av fordonet.
  • Elförbrukningen i samhället kommer förstås att öka – även om energiförbrukningen går ner.
  • Brytning av metaller har ofta negativa lokala miljöaspekter, men det är förstås något som går att minimera med hjälp av regleringar. Det är också viktigt att behovet av att bryta nya metaller minimeras genom att så långt som möjligt ta hand om metallerna i samband med utrangering av elfordon.

Källa: Johan Hellsing, Senior Technical Specialist Electric Propulsion Systems, CEVT Powertrain Engineering

Scroll to Top