Utställare tipsar: uppnå en helt uppkopplad och självständigt agerande värdekedja.

sick sensor technology

Bild: Sick Sensor Intellegence.

SICK är med sina smarta sensorer på väg mot en helt uppkopplad och självständigt agerande värdekedja. Data är per definition grunden till fungerande Industri 4.0-tillämpningar. Det är data som gör uppkopplingen av utveckling, produktion, logistik, kunder och samarbetspartners möjlig. Maskiner, arbetsstycken, hyllor, behållare och skyttlar blir smarta objekt som skickar realtidsdata och utbyter information. Sensortekniken skapar förutsättningen för transparenta processer inom Industri 4.0. Sensorn bildar fundamentet för alla efterföljande användningar.

Kort sagt: ingen sensorteknik – ingen Industri 4.0.

Skapa information av data
Sensorer är första kontakten och länken till Industri 4.0. Tidigare handlade det bara om datainhämtning för enkla beslut, nu gör smarta sensorer det möjligt att även preparera och vidarebearbeta data till information. Sensorn känner inte längre bara av utan börjar även tänka tack vare digitaliseringen. Från och med nu blir överföringen av preparerad information huvudteknik. Framgången för den uppkopplade värdekedjan bygger på lyckad sensorintegration i användningsområdets totalarkitektur.

I en smart produktion samlar många sensorer in mycket data på många ställen. Det ger decentraliserad databearbetning ökad betydelse. Fler gränssnitt i data- och mjukvarusystem ger möjlighet till nya analyser och funktioner, flexibilitet, kvalitet, effektivitet och transparens. Molnet kommer att spela en viktigare roll inom nära framtid, när de avgörande frågorna om datasäkerhet är slutgiltigt besvarade. Framöver kommer man att kunna flöda sensordata direkt till molnet via app-specifika uppkopplingstekniker och under styrsystemets hantering. Med en lyckad och omfattande uppkoppling av alla sensorer till centrala eller decentraliserade datahanteringssystem uppstår ett ännu okänt antal lösningar. Och hela processen blir transparent i unik kvalitet tack vare data- och kommunikationsprotokoll.

”Integrering i automationsnätverk med uppkoppling, nya kommunikationsnivåer och datasäkerhet – det är SICK:s tre huvudteman för Industri 4.0.”

Transparent värdeskapande
Uppkopplingens positiva påverkan i Industri 4.0 och på hela produktionsprocessen beskrivs som konsekvent transparent värdeskapande. Lyckas uppkopplingen, ger det transparenta värdeskapandet bättre översikt över alla tillverknings- och logistikprocesser i hela leverantörskedjan ända fram till orderhantering och kundleverans. Det reducerar förbrukningen av material och resurser. Dessutom optimeras produktions- och leveransnätverken över hela linjen.

Tekniska möjligheter för realisering av track and trace-lösningar är många. Valet av passande identifieringsteknologi för bästa möjliga läsprestanda och systemintegrering varierar beroende på kraven. I den uppkopplade fabriken används framförallt RFID och programmerbara kameror som Industri 4.0-kompatibla lösningar. Sensortekniken längs produktionskedjan känner direkt av vilka monteringssteg som skall inledas med hjälp av datamediet och garanterar transparens ända fram till utleverans.

Sick AB

SICK hör till de ledande tillverkarna av sensorer inom områden som spänner från tillverkningsautomation via logistikautomation till processautomation. Som teknik- och marknadsledande företag är SICK, med sina sensorer och applikationslösningar för industriella användningar, den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Sick ställer ut på Advanced Engineering 2020 i Göteborg. Du träffar dem i monter F:14.

Scroll to Top