Utställare tipsar: innovation med minskad utvecklingstid

topology-optimization-altair

Bild: Altair Topology Optimization Software

Det är fördelaktigt att redan i inledningen av en designfas använda sig av topologioptimering, där man med hjälp av programvaran kan räkna fram optimal materialfördelning utifrån faktorer som exempelvis belastning och spänningskrav. Dessa simuleringstekniker gör det möjligt för kunder att designa lätta och performativa delar med en simuleringsdriven designmetod. Framstegen inom tillverkningsteknik gör det också möjligt att bygga dessa ibland komplexa konstruktioner med både traditionella processer som gjutning, formsprutning och smidning, men också genom Additive Manufacturing (AM) eller 3D-printing. Målet är optimerad design som omfattar allt ifrån struktur och rörelse till termisk kontroll och elektromagnetism – samtidigt som programvaran analyserar, tolkar och visualiserar data.

Med hjälp av programvaror finns lösningar genom hela produktlivscykeln från tidigt designskede inom utveckling av smarta produkter till insamling och hantering av data för att skapa så flexibla och integrerade produkter som möjligt. Altair är en ledande leverantör av simuleringsmjukvara som möjliggör innovation med minskad utvecklingstid, vilket i sin tur ger lägre kostnader genom hela produktlivscykeln. Att använda sig av simulering är en nödvändig drivkraft i innovationen, ett sätt att vara konkurrenskraftig idag inom alla branscher.

Altair Engineering AB

Altair is a leading provider of enterprise-class engineering software enabling innovation, reduced development times, and lower costs through the entire product lifecycle from concept design to in-service operation. Our simulation-driven approach to innovation is powered by our integrated suite of software which optimizes design performance across multiple disciplines encompassing structures, motion, fluids, thermal management, electromagnetics, system modeling and embedded systems, while also providing data analytics and true-to-life visualization and rendering.

Altair ställer ut på Advanced Engineering 2020 i Göteborg. Du träffar dem i monter E:13.

Scroll to Top