5 nycklar för lyckad kommunikation
i tekniskt avancerade projekt!

1400 svar på frågan ”vad är den största utmaningen i ditt dagliga arbete” resulterade i ett övervägande stort antal svar som berörde kommunikationen i tekniskt avancerade projekt och särskilt mellan tekniskt kunnig personal och beslutsfattare. 

Det var besökare på mässan Advanced Engineering 2019 som fick frågan med anledning av att behandlingen av hjärtefrågor och utmaningar hos produktutvecklande bolag inom tillverkningsindustrin är en av missionerna med att arrangera mötesplatsen.

Ökat behov av kommunikation i näringslivet märks av vid instituten
Magnus Gustafsson är docent och har arbetat med teknisk kommunikation på Chalmers i goda 20 år och sett fältet och kommunikationskanaler utvecklas tillsammans. Idag möter Magnus branschen främst via studentexamensprojekt, det arbete som branschdoktorander gör samt vid design och planering av professionella utbildningskurser i samarbete med Chalmers Professional Education. De interna kurser som fokuserar på teknisk kommunikation vid avdelningen är huvudsakligen inriktade på specifika tekniska discipliner. Många olika typer av teknisk kommunikation tenderar dock att locka främst internationella studenter med en ganska solid utbildningskarriär mot ingenjörsvetenskap eller vetenskaperna som mål. 

Institutet Chalmers ser i samband med detta ett mycket stort behov av att förbereda studenter för komplexa, avancerade och tvärvetenskapliga projekt. För närvarande tar mycket av den ansträngningen formen av projektbaserat och / eller utmaningsbaserat lärande där det finns ett uppenbart behov av att också arbeta med teknisk kommunikation över olika discipliner och kulturer. 

Magnus Gustafsson belyser varför så många utmanas av kommunikation i tekniskt avancerade projekt: 

– Anledningen till detta behov är helt enkelt en återspegling av den ständiga utvecklingen av glokal teknik och arbete. Den globala nätverkade arbetsmiljön är given för många forskare och ingenjörer och då behöver kommunikationen fungera, säger Magnus Gustafson. 

Professorduo syr ihop workshop på ämnet i mars 2020 
Tillsammans med Charles Keeling, docent i engelska som har arbetat vid universitet i tre länder, drivit företag i två och bott i sju, har Magnus Gustafsson sytt ihop en workshop för ingenjörer och beslutsfattare hos produktutvecklande bolag inom tillverkande industri på branschmässan Advanced Engineering 2020. Under 15 år arbetade Keeling med och för Volvokoncernen, både med beslutsfattare och teknisk personal med kommunikation både externt och internt i hela den globala gruppen och han ser ett fortsatt stort behov av utbildning inom ämnet, mycket tack vare den digitala kommunikationens utveckling. 

– Den digitala revolutionen har inte bara ökat behovet att kommunicera, utan än viktigare att förstå kommunikation, säger Charles Keeling.

5 nycklar för lyckad kommunikation i tekniskt avancerade projekt:

  1. Visualisera mer och arbeta med grafik.
  2. Testa dina disciplinära förklaringar och argument med kollegor från avlägsna såväl som närliggande fält.
  3. Ställ frågor, låtsas inte förstå vad du läser!
  4. Avsändare. Meddelande. Mottagare. Att förstå och reflektera över kommunikation börjar kritiskt med dessa tre komponentkategorier.
  5. De är den mjuka kraften som driver den mänskliga världen. Vi är kommunikationsdjur.

Workshop om kommunikation i tekniskt avancerade projekt

Start Making Sense – real-world collaborative communication for decision-makers and technical staff. Ta med dina kollegor och se fram emot en halvdag med välinvesterad tid. Alla som påverkar och beslutar inom tekniska projekt är välkomna. 

Start Making Sense – real-world collaborative communication for decision-makers and technical staff

  • Real-world examples of communication for peer-to-peer assessment and review
  • Group multimedia projects to effectivize projects
  • Group projects featuring decisionmakers and technical staff for real-world context
  • Gamification to enhance collaborative and interpersonal communication
  • Take-home product for presentation of Chalmers workshop to own organization 

Workshopen kommer att hållas på engelska under mässan Advanced Engineering på Åbymässan den 25 mars kl. 13-16.

Ni deltar genom att anmäla er till workshopen via knappen nedan. Glöm inte att även registrera dig till mässan! 

Charles Keeling & Magnus Gustafsson, Chalmers kommunikationsavdelning

Scroll to Top