Expert från RISE reder ut buzzwordet High Value Manufacturing

High value manufacturing

Idag är high value manufacturing en självklarhet i Sverige, och begreppet används förhållandevis sällan. Men i samband med den transformation som idag pågår globalt inom industrin, kopplat till klimat och hållbarhet och med digitalisering som stödjande verktyg, behöver varje företag vara extra noga med att leverera ”rätt från mig” (högt värde) i varje del av sitt värdenätverk. Vad innebär då högt värde och hur levererar man det?

Begreppet introducerades första gången i början av 2000-talet i Storbritanninen och gav då nytt ljus till de principer och idéer som uppmuntrade denna mer traditionella sektor att börja göra affärer på mer holistiska sätt. Detta kan till exempel innebära att man tittar på fler parametrar när man utformar produkter, exempelvis time-to-market, hållbarhet, kulturella och samhälleliga trender. Det som en gång sågs som enbart produktion inkluderar nu även forskning, produktutveckling och design, support och tillhandahållande av mervärdestjänster.

Svensk industri har påverkats kraftigt av förändringen sedan det närliggande begreppet lean introducerades, först av storföretag såsom Scania, sedan på bred front då exempelvis Produktionslyftet initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.
Teknik är det snabbaste och mest pålitliga sättet för en tillverkare att bli ”high value” genom att exempelvis effektivisera produktionsprocesser och utrustning, diversifiera produkter och tjänster, revolutionera distributionen och snabbt anpassa sig efter ständigt föränderliga globala trender och kundbehov. Ett bra exempel på detta är Volvo Cars bilpool Sunfleet.

6 steg för att bli en HVM

  1. Design: Designa produkter med ett unikt värde.
  2. Tillverkning: Designprocesser för att utveckla högkvalitativa och pålitliga produkter.
  3. Marknadsföring, varumärke och reklam: Trigga konsumentens fantasi genom att rikta in er på lämpliga kanaler.
  4. Kunskap och färdigheter: Utveckla kunskap och färdigheter för att förbättra interaktioner mellan individer och företag.
  5. Social påverkan: Utför en miljökonsekvensbedömning och använd miljövänliga metoder. Var samhällsengagerad.
  6. Kombination av beprövade koncept: Ta snabbt till er och nyttja ny kunskap och ny teknik som bidrar till att skapa värde för kund på bäst kända sätt – genom kombinationen av lean och ny teknik skapas verklig high value manufacturing.

Källor:
Boel Wadman, Ph D, Tf forskningschef RISE IVF
Fokusområdesledare Tillverkning (AoI Mobilitet)
RISE Research Institutes of Sweden

https://pegus.digital/high-value-manufacturing-technologies/ http://www.futuresme.eu/resources/strategic/high-value-manufacturing

Scroll to Top