6 steg för att ta din innovation till industrialisering på kort tid

6 steg för att realisera en innovation snabbt

En gemensam utmaning för produktutvecklande bolag och innovatörer tycks vara att processen skall gå snabbt från idé till industrialiserad produkt.
Hur pass utmanade detta är kan givetvis variera beroende på kontakter och hur bolagets struktur ser ut. I vissa fall finns produktionen in-house. Men om man startar från 0, hur kan man gå tillväga för att realisera och skynda på processen?

  1. Gör en problematerisering av behovet och en kravspecifikation. Sammanställ i samma veva en omvärldsanalys – hur löser man problemet idag? Vad är nytt och unikt med din idé, hur fyller den en lucka?
  2. Skriv ett sekretessavtal. Om du visar upp din idé eller pratar om den är det viktigt att du försäkrar dig om att den part du vänder dig till behandlar din idé under sekretess. Avtalsförslag finns att hämta på Svenska Uppfinnareföreningens hemsida och de kan erbjuda vidare hjälp med detta. Läs även på om patent, designskydd, varumärke, upphovsrätt.
  3. Etablera ett kontaktnät. Sök dig till aktörer och affärsänglar som kan hjälpa dig framåt snabbare. Exempel är Connect Sverige, SVCA, Angel Investment & My Capital. Gå på events för att nätverka.
  4. Bygg en prototyp. Oavsett om du ska erbjuda kunden en helt ny produkt som måste byggas eller en tjänst så är det viktigt att göra en prototyp och se att det fungerar. Ta hjälp av bolag som kan hjälpa dig att ta fram prototypen snabbt, exempel på sådana är Proto Electronics.
  5. Kommersialisera smart. Du kommer tidigt att ställas inför frågan om du själv skall kommersialisera din produkt, eller om du skall sälja din idé till något annat företag då du fått tillräckligt immaterialrättsligt skydd. Kanske skall du låta ett bolag hjälpa dig med de sista detaljerna? Exempelvis kan tjänster från bolag som Techno Creatives komma till nytta.
  6. Industrialisera ännu smartare. Ett inte helt ovanligt scenario inom produktutvecklingsprojekt är att huvudfokus har legat på att utveckla en prototyp för att verifiera produktkonceptet. När det därefter kommer till att få ut produkten på marknaden uppstår andra problem. Undersök tidigt testbara egenskaper, legala krav och standarder som kan appliceras.
Från idé till produkt & industrialisering snabbare
Scroll to Top